06.30-07.00: Κατερίνα Παναγιωτοπούλου 

07.00-10.00 :Θεόφιλος Δουμάνης

10.00-13.00: Εφη Γαλώνη

13.00-16.00: Δήμητρα Τριανταφυλλίδου

16.00-19.00: Ανδρέας Κυριακάκης

19.00-22.00: Νίκη Κροτσέτη
 Δελτία ειδήσεων:


07.00-13.00: Κατερίνα Παναγιωτοπούλου


14.00-19.00: Μαρία Κοσμοπούλου