06.30-07.00: Κατερίνα Παναγιωτοπούλου 


07.00-10.00 :Θεόφιλος Δουμάνης


10.00-13.00: Εφη Γαλώνη


13.00-16.00: Δήμητρα Τριανταφυλλίδου


16.00-19.00: Ανδρέας Κυριακάκης


19.00-22.00: Παναγιώτης Μιχαλαριάς


22.00-00.00: Νίκη ΚροτσέτηΔελτία ειδήσεων:


07.00-13.00: Κατερίνα Παναγιωτοπούλου


14.00-19.00: Μαρία Κοσμοπούλου