ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 

«Διαγωνισμός Τέσσερις ημέρες στην Αστυπάλαια»

 

1. H Εταιρεία «Ραδιοφωνική Επικοινωνία Α.Ε.» με έδρα στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη, αρ. 36 (στο εξής: Διοργανώτρια Εταιρία) διοργανώνει Διαγωνισμό με τίτλο «Τέσσερις μέρες στην Αστυπάλαια» (εφεξής: ο Διαγωνισμός) στο ραδιοφωνικό της σταθμό «Δίεση 101,3». Από το Διαγωνισμό θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής, ο οποίος θα κερδίσει ένα ταξίδι για την Αστυπάλαια για δύο (2) άτομα, στο οποίο περιλαμβάνονται : α) τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια δύο (2) ατόμων, μετ’ επιστροφής, από Πειραιά προς Αστυπάλαια, β) διανυκτέρευση τριών (3) ημερών για δύο (2) άτομα στο ξενοδοχείο Kallichoron Art Boutique, με πρωινό, σε δίκλινο δωμάτιο, γ) δωρεάν μεταφορά από και προς το λιμάνι της Αστυπάλαιας δ) δωρεάν διάθεση αυτοκινήτου για τις μετακινήσεις στο νησί και στ) δύο δωρεάν δείπνα στα εστιατόρια Αστρόπελος και Barbarosa, στην Αστυπάλαια. Η χρήση του Επάθλου δύναται να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 10 Ιουλίου 2020 ή κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου 2020.

 

2. Στο Διαγωνισμό παίρνουν αυτόματα μέρος όλοι όσοι έχουν δηλώσει συμμετοχή. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες καλούνται να επισκεφτούν το διαδικτυακό χώρο https://www.facebook.com/diesi1013. Κατόπιν θα πρέπει να αναγνωρίσουν το σχετικό Facebook post στην Facebook σελίδα του Δίεση 101,3 και να ακολουθήσουν τη σχετική διαδικασία με βάση το ζητούμενο post (Facebook comment, share, και Tag του/της φίλου/ φίλης που θα πάρουν μαζί).

 

Κάθε συμμετέχων/ ουσα έχει δικαίωμα μίας (1) μόνο συμμετοχής. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος κάνει παραπάνω από μία φορά Facebook comment και share, δεν θα δικαιούται επιπλέον συμμετοχή. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει μέρος κάθε διαγωνιζόμενος στον Διαγωνισμό είναι να διατηρεί προσωπικό λογαριασμό στο Facebook.

 

Ο Διαγωνισμός θα ξεκινήσει το Σάββατο 20 Ιουνίου 2020 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020, στις 10.00 π.μ, με κλήρωση που θα γίνει στον “ αέρα” του Δίεση 101,3. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει χώρα εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού και στις οποίες οι διαγωνιζόμενοι έχουν τηρήσει τη διαδικασία συμμετοχής που περιγράφεται ανωτέρω, καθώς και το σύνολο των επιμέρους όρων του παρόντος, τους οποίους αναγιγνώσκει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση λάθους ή ελλιπούς καταχώρησης στοιχείων ή ελλιπών συμμετοχών.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος.

 

3. Οι όροι του Διαγωνισμού ευρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του ΔΙΕΣΗ 101,3, καθώς και στις σελίδες που τηρεί η εταιρεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), όπου και θα παραμείνουν αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκειά του.

 

4. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από 20/06/2020 έως 26/06/2020, ενώ η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί, την Παρασκευή 26 Ιουνίου, στις 10:00, στην πρωινή εκπομπή του Δίεση 101,3. Εξαιρούνται από τις συμμετοχές οι υπάλληλοι της Ραδιοφωνικής Επικοινωνίας Α.Ε (Δίεση 101.3) καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) και δεύτερου (Β΄) βαθμού. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενημερώσουν τη Διοργανώτρια Εταιρεία, για οτιδήποτε δύναται να επηρεάσει τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό.

 

5. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια εκ μέρους των ενδιαφερόμενων πέραν των όσων ορίζονται στον όρο 2 ανωτέρω, εφόσον κάθε ενδιαφερόμενος πληροί τις προϋποθέσεις των όρων 2 και 3. Εφόσον ο κάθε ενδιαφερόμενος ακολουθήσει τον τρόπο συμμετοχής που έχει επιλέξει ο Δίεση 101,3, θα λαμβάνει αυτόματα μέρος στο Διαγωνισμό και θα παίρνει μέρος στην κλήρωση που θα διενεργηθεί για την ανάδειξη του νικητή.

 

6. Θα κληρωθεί συνολικά ένας (1) νικητής, για τον διαγωνισμό στην Αστυπάλαια. Η χρήση του δώρου από τον νικητή δύναται να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 10 Ιουλίου 2020 ή κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου 2020.

 

7. Ο τυχερός νικητής θα αναδειχθεί μέσω κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας, Δίεση 101,3 (Βιλτανιώτη 36, Κάτω Κηφισιά) στις 26 Ιουνίου 2020, στις 10:00 π.μ. Ο νικητής θα ανακοινωθεί από τον «αέρα» του Δίεση 101.3.

 

8. Ο νικητής θα ενημερωθεί με μήνυμα στον προσωπικό λογαριασμό του Facebook που έχει δηλώσει, ενώ θα ζητηθεί και το κινητό τηλέφωνο, προκειμένου να δοθούν αναλυτικά κατευθύνσεις και οδηγίες για την αποδοχή του Επάθλου. Ουδεμία ευθύνη φέρει ο Δίεση 101,3 για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του νικητή του Επάθλου όταν οφείλεται σε μη απάντηση μηνύματος ή κλήσης που θα τους αποσταλεί.

 

9. Ο χρόνος και τρόπος παραλαβής των εισιτηρίων και λοιπών εγγράφων σχετικά με το Έπαθλο θα γνωστοποιείται στο Νικητή εγκαίρως από το Δίεση 101,3, με μήνυμα και τηλεφωνικά στον αριθμό κινητού, από τον οποίο οι εγκύρως συμμετέχοντες δήλωσαν Συμμετοχή.

 

10. Σε περίπτωση κατά την οποία ο βασικός νικητής δεν έχει αποδεχθεί για οποιοδήποτε λόγο το Έπαθλο που κέρδισε, εντός πέντε (5) ωρών από την ανακοίνωση του ονόματός του, θα κληθεί προς αποδοχή του αντίστοιχου Επάθλου νέος νικητής. Μετά την ημέρα και ώρα της κλήρωσης, όπως έχουν οριστεί από το Δίεση 101,3 και μετά την άκαρπη επικοινωνία με το νικητή, το δικαίωμα αποδοχής του βασικού νικητή αυτόματα χάνεται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας εταιρείας. Σε περίπτωση που ο βασικός νικητής δεν επιθυμεί ή δύναται να αποδεχθεί το Έπαθλο, θα πραγματοποιηθεί νέα κλήρωση.

 

11. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται κάποια χρέωση για τους συμμετέχοντες.

 

12. Το Έπαθλο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρείται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους, ούτε αντικαθίσταται ή εξαργυρώνεται.

 

13. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Επίσης, η Διοργανώτρια εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη, εάν για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ.), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσεται των υποχρεώσεών της.

 

14. Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τη Διοργανώτρια εταιρεία παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσα αυτή, ήτοι η Διοργανώτρια εταιρεία, το βάρος της αποδείξεως), τότε η Διοργανώτρια εταιρεία έχει το δικαίωμα, να τον αποκλείσει τελείως από το Διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το Έπαθλο.

 

15. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια εταιρεία για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, καθώς και μέσω ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, η Διοργανώτρια εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της, το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση για διαφημιστικούς σκοπούς, καθώς και να προβεί σε χρήση του ονόματος και της εικόνας των συμμετεχόντων, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους τους, η δε συμμετοχή καθενός στον παρόντα Διαγωνισμό, έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.

 

16. Η εταιρεία ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε. (ΔΙΕΣΗ FM), Βιλτανιώτη 36, Κ. Κηφισιά, τηλέφωνο : 211 1892300 Ε-mail: [email protected] ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, με τη συγκατάθεσή σας, επεξεργάζεται το τηλέφωνο και το ονοματεπώνυμό σας με σκοπό τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και σε περίπτωση που αναδειχθείτε νικητής, την παράδοση των Δώρων ή την προσφορά των δωρεάν υπηρεσιών στο νικητή.

 

Τα δεδομένα αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από τη λήξη του Διαγωνισμού και οι παροχές και νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας και η σύμβαση, με την αποδοχή από μέρους σας των όρων του διαγωνισμού

 

Τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την ευρωπαϊκή (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679) και την εθνική νομοθεσία, τις διαδικασίες και τις πρακτικές που σχετίζονται με τους προαναφερθέντες σκοπούς και είναι προσβάσιμα από το προσωπικό των Υπεύθυνων Επεξεργασίας και τα τρίτα πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, εμπλέκονται στη διοργάνωση του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών και στην απονομή/ παράδοση των Δώρων, υπό την εποπτεία μας και με τις ίδιες εξασφαλίσεις. Τα δεδομένα σας δεν θα αποκαλυφθούν ή πωληθούν σε τρίτα πρόσωπα για άλλους μη σχετικούς σκοπούς.

 

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τα άρθρα 15-22 του Κανονισμού GDPR, όπως για παράδειγμα, να ζητήσετε επιβεβαίωση για την ύπαρξη ή μη προσωπικών δεδομένων, που σχετίζονται με εσάς ή επικαιροποιημένο κατάλογο των προσώπων που επεξεργάζονται τα δεδομένα σας, επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας στα παραπάνω τηλέφωνα και Ε-mail ή να υποβάλλετε καταγγελίες στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 647560 και www.dpa.gr .

 

17. Οι όροι του Διαγωνισμού δύναται να τροποποιηθούν οποτεδήποτε από τη «ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε.». Κάθε τροποποίηση θα ισχύει από το χρόνο δημοσίευσής της στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού (ενότητα όροι διαγωνισμών).

 

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται αυτομάτως την αποδοχή και προσχώρηση στο σύνολο των όρων του διαγωνισμού. Στην περίπτωση που η ομαλή διεξαγωγή του Διαγωνισμού διαταραχθεί από οποιονδήποτε παράγοντα (π.χ. τεχνικό πρόβλημα, ιός, απάτη), η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να αναστείλει, ακυρώσει ή συνεχίσει το διαγωνισμό.

 

18. Αρμόδια για κάθε τυχόν ζήτημα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό, ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

 

Αθήνα, 20.06.2020

 

Η εταιρεία «Ραδιοφωνική Επικοινωνία Α.Ε» (ΔΙΕΣΗ 101.3)