ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 

«Διαγωνισμός Ταξίδι στις Δαλματικές Ακτές- Αύγουστος 2022»

 

 

1. H Εταιρεία «Ραδιοφωνική Επικοινωνία Α.Ε.» με έδρα στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη, αρ. 36 (στο εξής: Διοργανώτρια Εταιρία) διοργανώνει Διαγωνισμό με τίτλο «Ταξίδι στις Δαλματικές Ακτές- Αύγουστος 2022» (εφεξής: ο Διαγωνισμός) στο ραδιοφωνικό της σταθμό «Δίεση 101,3», αξίας 2.000 ευρώ. Από το Διαγωνισμό θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής, ο οποίος θα κερδίσει ένα ταξίδι για τις Δαλματικές Ακτές για δύο (2) άτομα, στο οποίο περιλαμβάνονται : α) αεροπορικά εισιτήρια, με την Aegean, δύο (2) ατόμων από Αθήνα προς Ντουμπρόβνικ και από Ζάγκρεμπ προς Αθήνα β) έξι (6) διανυκτερεύσεις, για δύο (2) άτομα, σε ξενοδοχεία σε Κροατία και Μαυροβούνιο , σε δίκλινο δωμάτιο, με πρωινό και ημιδιατροφή, γ) εκδρομές και ξεναγήσεις, δ) ασφαλιστική κάλυψη, από το ταξιδιωτικό γραφείο Happy Days Travel, σε συνεργασία με το οποίο διεξάγεται ο διαγωνισμός.

 

2. Στο Διαγωνισμό παίρνουν αυτόματα μέρος όλοι όσοι έχουν δηλώσει συμμετοχή, με μήνυμα στον Δίεση 101,3, γράφοντας: ΔΙΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΙΔΙ και το στέλνουν στο 54301, με κόστος 0,34 ευρώ. Ο Διαγωνισμός θα ξεκινήσει την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος και έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο νικητής και ο συνοδός του, προκειμένου να αποδεχτούν το Έπαθλο, θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους νόμιμο και εν ισχύ διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου, με την οποία μπορούν να ταξιδέψουν εκτός ελληνικής επικράτειας. Στην περίπτωση που ο πρώτος νικητής δεν μπορέσει να ταξιδέψει στις ημερομηνίες που ορίζονται, θα επιλεγεί ο αναπληρωματικός, που θα έχει αναδειχθεί από την κλήρωση, σύμφωνα με τον όρο 6 κατωτέρω.

 

3. Οι όροι του Διαγωνισμού ευρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του ΔΙΕΣΗ 101,3, καθώς και στις σελίδες που τηρεί η εταιρεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), όπου και θα παραμείνουν αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκειά του.

 

4. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από 29/06/2022 έως 22/07/2022, ενώ η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί, λίγο πριν τις 10:00 π.μ, παρουσία δικηγόρου, στην πρωινή εκπομπή του Δίεση 101,3. Εξαιρούνται από τις συμμετοχές οι υπάλληλοι της Ραδιοφωνικής Επικοινωνίας Α.Ε (Δίεση 101.3) καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) και δεύτερου (Β΄) βαθμού. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενημερώσουν τη Διοργανώτρια Εταιρεία, για οτιδήποτε δύναται να επηρεάσει τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό.

 

5. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια εκ μέρους των ενδιαφερόμενων πέραν των όσων ορίζονται στον όρο 2 ανωτέρω, εφόσον κάθε ενδιαφερόμενος πληροί τις προϋποθέσεις των όρων 2 και 3. Εφόσον ο κάθε ενδιαφερόμενος ακολουθήσει τον τρόπο συμμετοχής που έχει επιλέξει ο Δίεση 101,3, θα λαμβάνει αυτόματα μέρος στο Διαγωνισμό και θα παίρνει μέρος στην κλήρωση που θα διενεργηθεί για την ανάδειξη του νικητή και του αναπληρωματικού.

 

6. Θα κληρωθούν συνολικά ένας (1) βασικός νικητής, για τον διαγωνισμό στις Δαλματικές Ακτές και ένας (1) αναπληρωματικός, στην περίπτωση που ο βασικός νικητής αρνηθεί ή δεν απαντήσει σε σχετική ειδοποίηση, εντός της προθεσμίας που έχει ορισθεί. Ο βασικός νικητής ή ο αναπληρωματικός θα κερδίσει το Έπαθλο, που αποτελείται από ένα ταξίδι για τις Δαλματικές Ακτές για δύο (2) άτομα, στο οποίο περιλαμβάνονται : α) τα αεροπορικά εισιτήρια, με την Aegean, δύο (2) ατόμων από Αθήνα προς Ντουμπρόβνικ και από Ζάγκρεμπ προς Αθήνα β) έξι (6) διανυκτερεύσεις, για δύο (2) άτομα, σε ξενοδοχεία σε Κροατία και Μαυροβούνιο , σε δίκλινο δωμάτιο, με πρωινό και ημιδιατροφή, γ) εκδρομές και ξεναγήσεις, δ) ασφαλιστική κάλυψη, από το ταξιδιωτικό γραφείο Happy Days Travel, σε συνεργασία με το οποίο γίνεται ο διαγωνισμός. Ημερομηνία αναχώρησης ορίζεται η 18η Αυγούστου 2022 και επιστροφής η 24η Αυγούστου 2022. Όποια κόστη προκύψουν επιπλέον του πακέτου Επάθλου (π.χ. γεύματα, τηλεφωνικές κλήσεις, room service), επιβαρύνουν τον νικητή και τον συνοδό του. Τα αεροπορικά εισιτήρια για τον νικητή και το συνοδό του ισχύουν για την ίδια πτήση και τις ίδιες ημερομηνίες και δεν θα μπορούν να είναι σε διαφορετικές. Επίσης, ο νικητής και ο συνοδός του θα αναχωρήσουν από το ίδιο αεροδρόμιο και θα επιστρέψουν στο ίδιο αεροδρόμιο. Ο συνοδός του νικητή του Επάθλου δεν είναι δυνατό να επιλεγεί μέσω πρόσθετου Διαγωνισμού, άλλης προωθητικής ενέργειας ή εμπορικής εκδήλωσης και το Έπαθλο δεν επιστρέφεται, δεν μεταβιβάζεται, δεν αντικαθίσταται και δεν εξαργυρώνεται.

 

7. Ο τυχερός νικητής μαζί με τον έναν (1) αναπληρωματικό, θα αναδειχθούν μέσω κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας, Δίεση 101,3 (Βιλτανιώτη 36, Κάτω Κηφισιά) στις 22 Ιουλίου 2022, λίγο πριν τις 10:00 π.μ, παρουσία δικηγόρου, Ο νικητής και ο αναπληρωματικός θα ανακοινωθούν από τον «αέρα» του Δίεση 101.3.

 

8. Ο νικητής θα ενημερωθεί μέσω του κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει εντός δύο (2) ωρών από την κλήρωση, προκειμένου να του δοθούν αναλυτικά κατευθύνσεις και οδηγίες για την αποδοχή του Επάθλου. Ουδεμία ευθύνη φέρει ο Δίεση 101,3 για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του νικητή του Επάθλου ή του αναπληρωματικού και δη όταν οφείλεται σε μη απάντηση κλήσης ή μηνύματος που θα τους αποσταλεί.

 

9. Ο χρόνος και τρόπος παραλαβής των εισιτηρίων και λοιπών εγγράφων σχετικά με το Έπαθλο θα γνωστοποιείται στο Νικητή εγκαίρως από το Δίεση 101,3, τηλεφωνικά στον αριθμό κινητού, από τον οποίο οι εγκύρως συμμετέχοντες δήλωσαν Συμμετοχή.

 

10. Σε περίπτωση κατά την οποία ο βασικός νικητής δεν έχει αποδεχθεί για οποιοδήποτε λόγο το Έπαθλο που κέρδισε, εντός δύο (2) ωρών, από την ανακοίνωση του ονόματός του, θα κληθεί προς αποδοχή του αντίστοιχου Επάθλου ο αναπληρωματικός νικητής κατά απόλυτη προτεραιότητα και σύμφωνα με τη σειρά που θα έχει αναδειχθεί από την κλήρωση. Μετά τις ημέρες και ώρες των κληρώσεων, όπως έχουν οριστεί από το Δίεση 101,3 και μετά την άκαρπη επικοινωνία με το νικητή, το δικαίωμα αποδοχής του βασικού νικητή αυτόματα χάνεται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας εταιρείας. Σε περίπτωση που ο βασικός νικητής ή ο αναπληρωματικός δεν επιθυμούν ή δύνανται να αποδεχθούν το Έπαθλο, θα πραγματοποιηθεί νέα κλήρωση.

 

11. Για τη χρήση του Επάθλου είναι απαραίτητη η κατοχή νόμιμου και σε ισχύ διαβατηρίου ή ταυτότητας με την οποία μπορούν να ταξιδέψουν εκτός ελληνικής επικράτειας (νέου τύπου), τόσο από το νικητή όσο και από τον συνοδό του, καθώς και η υπογραφή κάθε σχετικής δήλωσης αποδοχής που θα τους ζητηθεί ως προϋπόθεση και προαπαιτούμενο παράδοσης του Επάθλου.

 

12. Το Έπαθλο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρείται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους, ούτε αντικαθίσταται ή εξαργυρώνεται. Μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και την ειδοποίηση του Νικητή, η Διοργανώτρια εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη.

 

13. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Επίσης, η Διοργανώτρια εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη, εάν για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ.), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσεται των υποχρεώσεών της.

 

14. Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τη Διοργανώτρια εταιρεία παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσα αυτή, ήτοι η Διοργανώτρια εταιρεία, το βάρος της αποδείξεως), τότε η Διοργανώτρια εταιρεία έχει το δικαίωμα, να τον αποκλείσει τελείως από το Διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το Έπαθλο.

 

15. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια εταιρεία για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, καθώς και μέσω ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, η Διοργανώτρια εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της, το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση για διαφημιστικούς σκοπούς, καθώς και να προβεί σε χρήση του ονόματος και της εικόνας των συμμετεχόντων, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους τους, η δε συμμετοχή καθενός στον παρόντα Διαγωνισμό, έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.

 

16. Η εταιρεία ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε. (ΔΙΕΣΗ FM), Βιλτανιώτη 36, Κ. Κηφισιά, τηλέφωνο : 211 1892300 Ε-mail: [email protected] ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, με τη συγκατάθεσή σας, επεξεργάζεται το τηλέφωνο, το ονοματεπώνυμο και ενδεχομένως τη διεύθυνσή σας και τα παραδίδει στο ταξιδιωτικό πρακτορείο Happy Days Travel, με σκοπό τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό και σε περίπτωση που αναδειχθείτε νικητής.

 

Τα δεδομένα αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από τη λήξη του Διαγωνισμού ή μέχρι να παραδοθούν τα δώρα και οι παροχές και νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας και η σύμβαση, με την αποδοχή από μέρους σας των όρων του διαγωνισμού (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α και β ΓΚΠΔ).

 

Τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την ευρωπαϊκή (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679) και την εθνική νομοθεσία, τις διαδικασίες και τις πρακτικές που σχετίζονται με τους προαναφερθέντες σκοπούς και είναι προσβάσιμα από το προσωπικό των Υπεύθυνων Επεξεργασίας και τα τρίτα πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, εμπλέκονται στη διοργάνωση του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών και στην απονομή/ παράδοση των Δώρων, υπό την εποπτεία μας και με τις ίδιες εξασφαλίσεις. Τα δεδομένα σας δεν θα αποκαλυφθούν ή πωληθούν σε τρίτα πρόσωπα για άλλους μη σχετικούς σκοπούς.

 

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τα άρθρα 15-22 του Κανονισμού GDPR, όπως για παράδειγμα, να ζητήσετε επιβεβαίωση για την ύπαρξη ή μη προσωπικών δεδομένων, που σχετίζονται με εσάς ή επικαιροποιημένο κατάλογο των προσώπων που επεξεργάζονται τα δεδομένα σας, επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας στα παραπάνω τηλέφωνα και Ε-mail ή να υποβάλλετε καταγγελίες στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 647560 και www.dpa.gr .

 

17. Οι όροι του Διαγωνισμού δύναται να τροποποιηθούν οποτεδήποτε από τη «ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε.». Κάθε τροποποίηση θα ισχύει από το χρόνο δημοσίευσής της στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού (ενότητα όροι διαγωνισμών).

 

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται αυτομάτως την αποδοχή και προσχώρηση στο σύνολο των όρων του διαγωνισμού. Στην περίπτωση που η ομαλή διεξαγωγή του Διαγωνισμού διαταραχθεί από οποιονδήποτε παράγοντα (π.χ. τεχνικό πρόβλημα, ιός, απάτη), η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να αναστείλει, ακυρώσει ή συνεχίσει το διαγωνισμό.

 

18. Αρμόδια για κάθε τυχόν ζήτημα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό, ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

 

 

Αθήνα, 29.06.2022

 

Η εταιρεία «Ραδιοφωνική Επικοινωνία Α.Ε» (ΔΙΕΣΗ 101.3)